Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 21
Đăng nhập

Trung tâm Điều tra Quy hoạch Thiết kế Nông lâm nghiệp

 

         1. Thông tin đơn vị

              Địa chỉ:Tổ 7. Phường Sông Hiến.TP. Cao Bằng

               Điện thoại: 02063.758.016

              Email: ttdttknlncb@gmail.com

          1. Lãnh đạo Trung tâm

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
 1 Bế Quốc Vinh  Giám đốc  0832426569  vinhbq.snn@caobang.gov.vn
 2  Nguyễn Sỹ Cao  Phó giám đốc  0383576999  caons.snn@caobang.gov.vn

ipv6 ready