• Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 270
  • Trong tuần: 13 024
  • Tháng hiện tại: 43 949
  • Tổng lượt truy cập: 594689
Đăng nhập
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại góp phần hoàn thành chỉ tiêu di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 86
Ngày 30/8/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND về ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Chăn nuôi đại gia súc là một trong những thế mạnh của ngành chăn nuôi tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do tập quán chăn nuôi, điểu kiện khó khăn về kinh tế, khó khăn về đất đai nên còn nhiều hộ chăn nuôi vẫn nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ vật nuôi và con người. Qua công tác thống kê, đến năm 2022, còn 7.217 hộ chăn nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở.

Nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đến hết năm 2025, phấn đấu 100% số hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND, ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành Chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng trại gia súc giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Theo đó, quy định mức hỗ trợ như sau: (1) Hộ nghèo, hộ gia đình chính sách: 06 triệu đồng/hộ; (2) Hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo: 4 triệu đồng/hộ; (3) Hộ khác: 2,5 triệu đồng/hộ.

Việc ban hành Nghị quyết mới đưa ra các định mức hỗ trợ rõ ràng cho các đối tượng cụ thể sẽ bảo đảm tăng tính khả thi. Nghị quyết được ban hành dần hoàn thiện hành lang pháp lý trong công tác quản lý nhà nước, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra. Việc hỗ trợ hộ chăn nuôi di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở từng bước làm thay đổi môi trường nông thôn, trong đó, đặc biệt là môi trường chăn nuôi, xử lý chất thải, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Ảnh: Chuồng trại gia súc di dời ra khỏi gầm sàn nhà ở

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2025, di dời chuồng trại gia súc dưới gầm sàn nhà ở của 7.217 hộ thì cấp uỷ, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: (1) Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, nhất là một số cán bộ, đảng viên phải làm trước để làm gương cho các hộ dân khác thực hiện; (2) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; (3) Tập trung chỉ đạo việc di dời chuồng trại gắn với công tác phòng chống đói, rét, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc; (4) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thực hiện kế hoạch nhiệm vụ trong năm để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; (5) Đa dạng hóa, huy động nguồn lực, chuyển đổi đất làm chuồng trại, hỗ trợ mua máy nghiền bột đá tạo vật liệu xây dựng chuồng trại cho các hộ dân di dời chuồng trại ở vùng sâu, vùng xa; (6) Đổi mới cách làm, cách tiếp cận, có phương hướng chỉ đạo và tổ chức thực hiện sáng tạo, khoa học, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo để di dời chuồng trại, phát triển sản xuất.

Nông Thị Hoan - Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready