• Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 378
  • Trong tuần: 13 132
  • Tháng hiện tại: 44 057
  • Tổng lượt truy cập: 594797
Đăng nhập
Hội nghị tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022
Lượt xem: 117

Trong 03 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. 

Tham gia Hội nghị tập huấn có cán bộ phụ trách thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm các sở: Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; cán bộ phụ trách chương trình của các huyện, thành phố và 29 chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh của 42 sản phẩm có tiềm năng đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Mục tiêu của đợt tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý, các chủ thể tham gia chương trình OCOP năm 2022 hiểu rõ về vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP, những định hướng mới của chương trình trong giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia hiệu quả vào Chương trình OCOP; đào tạo nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường và hướng dẫn chuẩn hoá hồ sơ tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Ảnh. Đồng chí Nông Thanh Mẫn - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được nghe chuyên gia cố vấn OCOP của Công ty TNHH công nghệ NHONHO truyền đạt 07 nội dung chuyên đề (i) tổng quan Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); quan điểm, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ của chương trình; (ii) công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia, Quyết định thành lập Hội đồng OCOP cấp Quốc gia và Quy chế của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; (iii) những điểm mới trong tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; (iv) tài liệu tập huấn kiến thức cơ bản triển khai Chương trình OCOP; (v) Bộ tiêu chí Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch; (vi) Quy chế quản lý tư vấn Chương trình OCOP; (vii) Quy định triển khai Chu trình OCOP và các chính sách thực hiện Chương trình OCOP. Đồng thời, thực hành hướng dẫn các chủ thể về quy trình, thủ tục, hồ sơ minh chứng tham gia Chương trình OCOP, chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng; du lịch cộng đồng tham gia Chương trình OCOP và hướng dẫn phát triển sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

 

Ảnh: Lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Kết thúc đợt tập huấn, các học viên cơ bản đã nắm được vai trò, ý nghĩa của Chương trình OCOP, những định hướng mới của chương trình trong giai đoạn 2021-2025 của Trung ương, của tỉnh và nắm được quy trình, thủ tục, hồ sơ minh chứng tham gia Chương trình OCOP, chuẩn hóa các điểm du lịch cộng đồng và du lịch cộng đồng tham gia Chương trình OCOP. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại địa phương.

Lê Ngô Duy Tùng - Văn phòng điều phối NTM tỉnh
Thông tin mới nhất
ipv6 ready