• Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 13 099
  • Tháng hiện tại: 44 024
  • Tổng lượt truy cập: 594764
Đăng nhập
Kiểm tra giám sát cơ sở đóng gói cây thạch đen đã cấp mã số phục vụ xuất khẩu
Lượt xem: 70

Thực hiện Chỉ thị số 1838/CT-BNN-BVTV, ngày 28 tháng 3 năm 2022 về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Công văn số 1501/BVTV-HTQT, ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi đã xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói Thạch đen xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2022.

Ảnh: Cơ sở đóng gói cây thạch đen đã được cấp mã tại huyện Quảng Hòa luôn duy trì cơ sở vật chất.

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạch An, Quảng Hòa thực hiện giám sát 06 cơ sở đóng gói Thạch đen đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 06 cơ sở đóng gói để đánh giá theo tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về các tiêu chí: Cơ sở vật chất và cấu trúc vẫn duy trì hiện trạng; hồ sơ hiệu chỉnh định kỳ thiết bị theo quy định của nước nhập khẩu; có hồ sơ truy xuất nguồn gốc sản phẩm; có các biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại… Kết quả kiểm tra, giám sát, cả 06 cơ sở luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu.

Quá trình giám sát, Chi cục trồng trọt và Chăn nuôi kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản về tăng cường quản lý, giám sát cơ sở đóng gói và các văn bản quy định khác cho các cơ sở đóng gói biết, thực hiện theo đúng quy định về cơ sở đóng gói đã được cấp mã số tiêu chuẩn cơ sở 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói.

Đoàn Thị Thuấn - Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
ipv6 ready