• Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 379
  • Trong tuần: 13 133
  • Tháng hiện tại: 44 058
  • Tổng lượt truy cập: 594798
Đăng nhập
Kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ cây Dẻ đầu dòng
Lượt xem: 108

Thực hiện Kế hoạch về kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ cây đầu dòng năm 2022, ngày 21/10/2022, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tiến hành kiểm tra 11 cây Dẻ đầu dòng tại xóm Bó Đa, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trùng Khánh, cơ sở đăng ký công nhận cây Dẻ đầu dòng và chủ hộ gia đình cây đầu dòng. Đoàn tiến hành kiểm tra với 02 nội dung: Kiểm tra tình hình khai thác sử dụng, bảo vệ cây đầu dòng và kiểm tra cây đầu dòng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở đã được ban hành.

Ảnh: Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế Cây Dẻ đầu dòng

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá thực tế, 11 cây Dẻ đầu dòng sinh trưởng phát triển tốt, cơ bản đảm bảo các tiêu chí theo tiêu chuẩn cơ sở đã được ban hành tại Quyết định số 739/QĐ-SNN, ngày 04/12/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chí bình tuyển cây Dẻ đầu dòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, do thời tiết đầu năm mưa nhiều, năng suất trung bình đạt khoảng 10 kg/cây (giảm so với các năm trước) vì vậy tiêu chí về năng suất chưa đạt so với tiêu chuẩn đề ra.

Tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ cây đầu dòng được Cơ sở đăng ký thực hiện đúng theo quy định. Mỗi năm, Cơ sở đề nghị đăng ký công nhận cây Dẻ đầu dòng thực hiện khai thác 01 đợt lấy mắt ghép. Mỗi đợt khai thác 10.000 mắt ghép. Sau quá trình khai thác mắt ghép, Cơ sở đã hỗ trợ chủ vườn cây đầu dòng thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây đầu dòng theo quy định.

Ảnh: Hạt Dẻ tại cây Dẻ đầu dòng - huyện Trùng Khánh

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Cơ sở đăng ký công nhận cây Dẻ đầu dòng tiếp tục có kế hoạch chăm sóc để đảm bảo năng suất, chất lượng trong năm tới; hàng năm, khi có kế hoạch khai thác mắt ghép thông báo đến cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện để theo dõi và quản lý.

Cao Thanh Kiều - Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi
Thông tin mới nhất
ipv6 ready