No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 163

Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng lòng sông Bằng Giang thuộc 3 xóm: Nà Đám, Mỏ Sắt, Bản Dủa xã Dân chủ (Hòa An)

Ngày 10/3/2016, Sở Tài Nguyên Môi trường đã ban hành Thông báo số 296/STNMT - TNKS&ĐC, về việc lựa chọn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng lòng sông Bằng Giang, thuộc các xóm Nà Đám, Mỏ Sắt và Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hòa An(tên gọi khác đoạn sông ngã ba sông Tả Nọi đến Nà Hoàng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An ).

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận được một hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đoạn sông nói trên của HTX Giang Sơn. Sở Tài Nguyên và Môi trường thông báo HTX Giang Sơn là đơn vị có đủ điều kiện theo quy định; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm VLXD đoạn sông ngã ba sông Tả Nọi đến Nà Hoàng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An do HTX Giang Sơn lập đã đầy đủ theo quy định của Luật Khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, giải quyết hồ sơ trong 60 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 

D.L

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 82