No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 185

Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc, thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn (Bảo Lâm)

Ngày 24/3/2016, Sở Tài Nguyên Môi trường đã ban hành Thông báo số 393/TB-STNMT, về việc lựa lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lòng sông Gâm, đoạn Khuổi Chuốc, thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cát, sỏi tại lòng sông Gâm, đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) của Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản nếu có nguyện vọng thăm dò khoáng sản cát, sỏi tại lòng sông Gâm, đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm thì lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lòng sông Gâm, đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trước ngày 22/4 năm 2016. Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tiến hành lựa chọn các tổ chức, cá nhân xin thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại lòng sông Gân, đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha theo quy định tại Điều 13, Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 19/3/2012 của Chính phủ.

 

D.L

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 71