Tổng số: 197
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
2297/BC-SNN Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2022
Lượt xem: 53
20/10/2022
2267/BC-SNN Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 315
19/10/2022
2164/BC-SNN Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Lượt xem: 50
07/10/2022
2057/KH-SNN Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 47
26/09/2022
1990/BC-SNN Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 9.2022
Lượt xem: 39
19/09/2022
1941/BC-SNN Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 33
13/09/2022
1944/KH-SNN Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Lượt xem: 31
13/09/2022
1926/BC-SNN Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 34
12/09/2022
1905/BC-SNN BÁO CÁO Kết quả rà soát các kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 40
09/09/2022
1904/KH-SNN Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 33
09/09/2022
12345678910...
ipv6 ready