Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
635/KH-SNN 21/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 4
606/BC-SNN 17/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
524/KH-SNN 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức sưu tầm tài liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn 1950-2020)
Lượt xem: 0
Tải về 4
1901/KH-SNN 08/09/2022 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 77
Tải về 3
733/QĐ-SNN 07/09/2022 Quyết định Về việc thành lập tổ soạn thảo Đề án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 69
Tải về 2
1872/BC-SNN 06/09/2022 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 82
Tải về 4
1647/BC-SNN 08/08/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 66
Tải về 6
1593/KH-SNN 02/08/2022 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 70
Tải về 3
10,11,12,13,14,15,16,17/CTCNSHNH/2022 29/07/2022 Bản tự công bố sản phẩm
Lượt xem: 75
Tải về 0
1566/BC-SNN 29/07/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Lượt xem: 56
Tải về 2
12
ipv6 ready