Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
524/KH-SNN 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức sưu tầm tài liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn 1950-2020)
Lượt xem: 0
Tải về 0
2164/BC-SNN 07/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Lượt xem: 100
Tải về 53
1926/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về 4
1647/BC-SNN 08/08/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về 6
10,11,12,13,14,15,16,17/CTCNSHNH/2022 29/07/2022 Bản tự công bố sản phẩm
Lượt xem: 70
Tải về 0
1531/BC-SNN 26/07/2022 Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân,giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022
Lượt xem: 58
Tải về 2
1469/SNN-TTr 15/07/2022 Về việc triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 52
Tải về 1
613/KH-SNN 08/04/2022 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Lượt xem: 52
Tải về 2
395/KH-SNN 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 73
Tải về 2
147/SNN-CCTL 25/01/2022 Công văn về việc triển khai hồ sơ thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 106
Tải về 0
12345
ipv6 ready