Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
635/KH-SNN 21/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
481/KH-SNN 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 234/KH-SNN 09/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 221/KH-SNN 08/02/2023 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Lượt xem: 53
Tải về 0
2057/KH-SNN 26/09/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 99
Tải về 5
1944/KH-SNN 13/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Lượt xem: 73
Tải về 4
1904/KH-SNN 09/09/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 77
Tải về 6
1901/KH-SNN 08/09/2022 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 73
Tải về 3
1783/KH-SNN 23/08/2022 Kế hoạch kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 95
Tải về 2
1696/KH-SNN 12/08/2022 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về 4
12345
ipv6 ready