Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1500/BC-SNN 20/07/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnhCao Bằng giai đoạn 2017 -2021
Lượt xem: 73
Tải về 1
464-KHPH/SNN&PTNT-HNDT 15/07/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ NN&PTNT và Trung ương Hội nông dân Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 68
Tải về 2
4217/BC-BCĐ 29/11/2019 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020
Lượt xem: 168
Tải về 0
376/QĐ-UBND 05/04/2019 Ban hành bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 217
Tải về 0
371/QĐ-UBND 04/04/2019 Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2020
Lượt xem: 268
Tải về 0
04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Lượt xem: 168
Tải về 7
ipv6 ready