Xin ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp Cao Bằng

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp Cao Bằng . Để đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT gửi Dự thảo Nghị quyết để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu đóng góp ý kiến. 
ipv6 ready