V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Tập tin tải về:
CV xin ý kiến Dự thảo QĐ.pdf
ipv6 ready