Xin ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quyết định của UBND tỉnh Quy định đơn giá bồi thường đối với cây cối, hoa màu và thuỷ sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Về việc Xin ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ Quyết định của UBND tỉnh Quy định đơn giá bồi thường đối với cây cối, hoa màu và thuỷ sản khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
ipv6 ready