Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng Tập huấn Sử dụng phần mềm QGIS

 Trong 02 ngày Từ ngày 21-22/9/2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng mở lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi điễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

 Học viên tham gia tập huấn có 30 công chức là cán bộ kỹ thuật của Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn Cao Vít trên địa bàn tỉnh.

                     

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về những nội dung như sau: Hướng dẫn cài dặt phần mềm, các chức năng cơ bản của phần mềm; Cập nhật dự liệu cho ô điều tra, chỉnh sửa dữ liệu không gian; Cập nhật dữ liệu diễn biến rừng thực và dữ liệu diễn biến rừng; Tổng hợp và báo cáo theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; Biên tập và in ấn bản đồ.

                      

Mặc dù với thời gian tập huấn ngắn nhưng các học viên tham gia đã được bồi dưỡng thêm những kiến thức chuyên ngành cần thiết; cùng nhau trao đổi, thảo luận những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

                                               Đinh Quang Vũ - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng

Các tin khác