HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

                                           

                         đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì  Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Theo báo cáo trình bày tại Hội nghị, năm 2016, tốc độ tăng GDP toàn ngành đạt khoảng 1,2%; giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng 1,44%. Trong đó: Trồng trọt giảm 0,9%, chăn nuôi tăng 5,4%; lâm nghiệp tăng 6,17%; thuỷ sản tăng 2,91%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 32,1 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2015. Đến cuối năm 2016, cả nước có 2.235 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, năm 2016 đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong xuất khẩu rau quả, lần​ đầu tiên vượt qua mặt hàng gạo khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 2,4 tỷ USD, tăng 31,2% so với năm 2015. Nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao như cà phê, tăng 25,5%, hạt điều tăng 18,3%, hạt tiêu tăng 12,7%, thủy sản tăng 6,3%.... Trong năm vẫn duy trì được 10 mặt hàng nông, lâm, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên.

Lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được ưu tiên hàng đầu. Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 4.000 chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn. Đã có 50 tỉnh, thành phố xây dựng thành công 444 mô hình điểm chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, sẽ được nhân rộng trong thời gian tới. Kết quả giám sát trên diện rộng 6 tháng cuối năm không phát hiện Sabutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.

Năm 2017, toàn ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất; thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Phấn đấu năm 2017 tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản từ 2,5 - 2,8%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của ngành từ 2,8 - 3,1%; Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 32 – 32,5 tỷ USD. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,45%.  Tỷ lệ xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới từ 28 - 30%, 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: tăng trưởng ngành còn ở mức thấp; triển khai thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành chưa được đồng bộ, đồng đều ở các địa phương; thu nhập và đời sống của người dân nông thôn còn thấp, cuộc sống còn nhiều khó khăn; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; khu vực hợp tác xã còn nhiều lúng túng; doanh nghiệp nông nghiệp năng lực hạn chế... Các địa phương cũng kiến nghị bộ ngành Trung ương cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao.

 Kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những đóng góp của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thủ tướng cũng chỉ ra các mặt tồn tại, bất cập của nông nghiệp, nông thôn cần khắc phục thời gian tới đó là sản xuất nhỏ lẻ trong nông nghiệp còn phổ biến. Doanh nghiệp trong nông nghiệp, hợp tác xã còn nhiều yếu kém. Khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn nhiều vấn đề. Lao động nông thôn còn quá lớn, năng suất lao động thấp. Tình trạng an toàn thực phẩm, đầu vào trong nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, giống còn bất cập, chưa quản lý tốt. Hệ thống thủy lợi, nhất là các kênh dẫn, hồ chứa xuống cấp, nguy hiểm và lãng phí nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị, không chạy theo số lượng. Tiếp tục tổ chức sản xuất với các hình thức phù hợp, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp và HTX, liên kết và bao tiêu sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, khai thác có hiệu quả hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu và đầu tư hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là năng lực phòng chống thiên tai cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển nông nghiệp bền vững.

                                   

                                                                                                                Hà Thị Xuân

                                                                                                     Phó Chánh Văn phòng Sở

 

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 1048576 bytes) in /home/caobang3/public_html/includes/entity.inc on line 1368

Các tin khác