SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Sáng 16/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở và các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; Đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Lãnh đạo phòng nông nghiệp các huyện và Phòng kinh tế thành phố.

                                        

           Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung ứng kịp thời các giống ngô, lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và triển khai các biện pháp chống rét cho trâu, bò. Phối hợp với các địa phương huy động nhân dân tu sửa các công trình thủy lợi; hướng dẫn  chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng khác phù hợp với thời tiết khô hạn. Toàn tỉnh gieo trồng được 28.973,6 ha lúa, 40.120 ha ngô; tổng sản lượng lương thực 261.407 tấn, vượt 1,7% kế hoạch (KH), giảm 0,6% so với năm 2015. Trồng được 3.530 ha thuốc lá, sản lượng 7.520 tấn; 1.810 ha lạc, sản lượng 32.327 tấn; 3.120 ha mía, sản lượng 180.664 tấn... Tổng đàn trâu 104.128 con, đàn bò 112.320 con, đàn lợn 343.736 con... So với năm 2015, đàn trâu tăng 0,03%; đàn bò giảm 12,44%; đàn lợn giảm 11,68%... Trồng rừng thay thế khi chuyển sang mục đích kinh doanh chưa thực hiện được; trồng tập trung được 1.738 ha rừng, đạt 85,6% KH; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,8%, tăng 0,3% so với năm 2015.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016 bình quân đạt 7,33 tiêu chí/xã, đạt 113,47% so với năm 2015 (tăng 0,87 tiêu chí/xã), so với kế hoạch đạt 96,45%.  

 Năm 2017, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; phát triển sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ giữa hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng trên 3,5%; giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác trên 37 triệu đồng/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 261.594 tấn; tỷ lệ che phủ rừng 54,2%; 4 xã đạt chuẩn NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai kế hoạch, cung ứng đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát đánh giá lại thế mạnh cây trồng, vật nuôi của các địa phương để triển khai thực hiện các đề án, dự án, mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với lợi thế từng địa phương; nghiên cứu hỗ trợ giảm sức lao động; tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Rà soát lại các tiêu chí còn lại của 4 xã phấn đấu về đích NTM năm 2017 để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia trực tiếp xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Tham mưu cho tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp năm 2017. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.  Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện dứt điểm chỉ tiêu trồng rừng thay thế năm 2016 của các chủ đầu tư chuyển sang mục đích kinh doanh chưa thực hiện (605,98 ha).

                                                                                                       Hà Thị Xuân

                                                                                                                                                                       

          

Các tin khác