HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 BQL RPH SÔNG LÔ GÂM, HUYỆN BẢO LẠC

Ngày 10/01/2017, BQL rừng phòng hộ sông Lô - Gâm huyện Bảo Lạc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm, Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lạc, Ban chỉ đạo phát triển rừng huyện Bảo Lạc, đại diện các ban phát triển rừng các xã thuộc huyện Bảo Lạc và các đồng chí trong đơn vị.

                                                          

Đến dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm Lâm, Lãnh đạo UBND huyện Bảo Lạc, Ban chỉ đạo phát triển rừng huyện Bảo Lạc, đại diện các ban phát triển rừng các xã thuộc huyện Bảo Lạc và các đồng chí trong đơn vị.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Tất cả các chỉ tiêu được giao về trồng rừng mới đều đạt từ 100% trở lên, chỉ tiêu chăm sóc rừng đạt 77%, bảo vệ rừng đạt 42% (do quy hoach lại, điều chỉnh sang rừng sản xuất), chăm sóc rừng sau khai thác đạt 100%, không thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng do không được giao vốn đầu tư. Qua kết quả trên BQL cũng đã đưa ra chỉ tiêu cho năm 2017: trồng rừng mới 156 ha, trồng cây phân tán 25.000 cây, chăm sóc rừng phòng hộ 157 ha, bảo vệ rừng phòng hộ 7.100 ha.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu của ban phát triển rừng các xã có ý kiến về thời gian triển khai trồng rừng, do đặc trưng khi hậu của địa phương đề nghị BQL triển khai trồng rừng vào thơi gian từ tráng 10 đến tháng 12 trong năm để công tác trồng rừng đạt hiệu quả cao nhất.

Kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban Triệu Ngọc Đoán ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu đến dự hội nghị. Qua đó cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của chi cục kiểm lâm, UBND huyện Bảo Lạc. Yêu cầu ban phát triển rừng các xã cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2017 để công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đạt kết quả cao nhất.

                                                                       Triệu Dương

Các tin khác