Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng