Lấy ý kiến về các dự thảo văn bản

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng một số Dự thảo văn bản. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo văn bản để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo văn bản dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.