Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷcương hành chính và văn hóa công vụ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2134/KH-SNN
Ngày ban hành 08/12/2020
Ngày hiệu lực 08/12/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷcương hành chính và văn hóa công vụ năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm document.pdf
ipv6 ready