Về việc công bố Danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 160/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/01/2021
Ngày hiệu lực 30/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục Văn bản Quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Cao Bằng năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm document (10).pdf
1.danh-muc-het-toan-bo-2020.pdf
2.-danh-muc-het-mot-phan-2020.doc.pdf
ipv6 ready