Thông báo đề xuất, đăng ký thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 582/TB-SNN
Ngày ban hành 12/04/2021
Ngày hiệu lực 12/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo đề xuất, đăng ký thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo, hướng dẫn
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm document _33_.pdf
ipv6 ready