Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Số ký hiệu văn bản 136/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/11/2020
Ngày hiệu lực 24/11/2020
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 136.signed.pdf
136-2.pdf
ipv6 ready