Triển khai các văn bản phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1048/SNN-TTr
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai các văn bản phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục QP&AN
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm document (6).pdf
luat-cu-tru-nam-2020.pdf
luat-sua-doi-bo-sung-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2020.pdf
pl_uu_dai_nguoi_co_cong_voi_cach_mang_hop_nhat.doc
130.signed.pdf
133.signed_01.pdf
135.signed.pdf
136.signed.pdf
136-2.pdf
145.signed.pdf
148.signed.pdf
23.signed.pdf
646.signed.pdf
ipv6 ready