Triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1329/BC-SNN
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Truân
Tài liệu đính kèm 1329-BC-SNN Báo cáo cung cấp dịch vụ BCCI.pdf
bieu-thu-tuc-hanh-chinh-khong-co-ho-so-phat-sinh-kem-theo-bc-so-1329-bc-snn.pdf
ipv6 ready