Công văn về việc triển khai hồ sơ thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 147/SNN-CCTL
Ngày ban hành 25/01/2022
Ngày hiệu lực 25/01/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai hồ sơ thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thủy lợi, PCLB
Người ký duyệt Nguyễn Công Doanh
Tài liệu đính kèm CV 147-SNN-CCTL NGÀY 25-01-2022 triển khai mẫu thiết kế kênh tưới.pdf
ho-so-thiet-ke-mau-kenh-tuoi-tai-lieu-kem-theo-cv-147-.pdf
qd-2653_phe-duyet-ho-so-thiet-ke-mau-kenh-tuoi-tai-lieu-kem-theo-cv-147-.pdf
ipv6 ready