KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 213/KH-SNN
Ngày ban hành 14/02/2022
Ngày hiệu lực 14/02/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành, Giáo dục QP&AN
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm 213-KH-SNN ngày 14-2-2022 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến GDPL năm 2022.pdf
bieu-tong-hop-cac-van-ban-tuyen-truyen-pho-bien-gdpl-nam-2022-kem-theo-kh-213.pdf
ipv6 ready