Kế hoạch Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1457/KH-SNN
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm Ke hoach lấy mẫu (đợt 1).pdf
ipv6 ready