Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Số ký hiệu văn bản 1944/KH-SNN
Ngày ban hành 13/09/2022
Ngày hiệu lực 13/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm Kế-hoạch-thực-hiện-Nghị-quyết-số-96NQ-CP-của-Chính-phủ.pdf
ipv6 ready