Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 1611/BC-SNN
Ngày ban hành 27/06/2023
Ngày hiệu lực 27/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hà
Tài liệu đính kèm 26.6-bao-cao-thuc-hien-nq27.pdf
ipv6 ready