Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Số ký hiệu văn bản 59/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/08/2016
Ngày hiệu lực 05/08/2016
Trích yếu nội dung Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm 10. Nghị quyết 59.2016.NQ_.HĐND QĐ mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.PDF
ipv6 ready