Hướng dẫn số 1918/HD-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1918/HD-UBND
Ngày ban hành 26/06/2018
Ngày hiệu lực 26/06/2018
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 1918/HD-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 9. Hướng dẫn 1918 của UBND tỉnh.pdf
ipv6 ready