Tổng số: 134
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1318/PA-SNN 01/06/2023 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, VỤ MÙA NĂM 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
211/QĐ-SNN 30/05/2023 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1285/KH-SNN 29/05/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1157/KH-SNN 15/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đuaCả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong Ngành Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1113/KH-SNN 11/05/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1080/BC-SNN 08/05/2023 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
970/KH-SNN 21/04/2023 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
869/KH-SNN 12/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về CTHĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII
Lượt xem: 0
Tải về 1
648/KH-SNN 22/03/2023 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 804
481/KH-SNN 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
12345678910...
ipv6 ready