Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/NQ-CP 20/05/2021 Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 65
Tải về 0
130/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước,tổ chức, đơn vị
Lượt xem: 69
Tải về 0
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 60
Tải về 0
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
Lượt xem: 51
Tải về 0
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước
Lượt xem: 71
Tải về 0
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Lượt xem: 215
Tải về 0
98/2018/NĐ-CP 05/04/2018 Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Lượt xem: 185
Tải về 1
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Lượt xem: 181
Tải về 0
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020
Lượt xem: 152
Tải về 0
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Lượt xem: 151
Tải về 0
12
ipv6 ready