Tổng số: 52
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1747/BC-SNN 09/07/2023 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 3
1318/PA-SNN 01/06/2023 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, VỤ MÙA NĂM 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
211/QĐ-SNN 30/05/2023 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1285/KH-SNN 29/05/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1284/BC-SNN 26/05/2023 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1144/CTPH-MTTQ-SNN 12/05/2023 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
524/KH-SNN 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức sưu tầm tài liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn 1950-2020)
Lượt xem: 0
Tải về 6
2164/BC-SNN 07/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Lượt xem: 397
Tải về 53
1926/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 243
Tải về 4
1647/BC-SNN 08/08/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 162
Tải về 6
123456
ipv6 ready