Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
119/QĐ-SNN 21/04/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó giám đốc
Lượt xem: 0
Tải về 1
57/QĐ-SNN 20/02/2023 Quyết định ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số: 48/QĐ-SNN 07/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 139
Tải về 7
733/QĐ-SNN 07/09/2022 Quyết định Về việc thành lập tổ soạn thảo Đề án Hỗ trợ phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện Hà Quảng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 131
Tải về 2
308/QĐ-SNN 14/03/2022 Quyết định V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng (Khối Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT)
Lượt xem: 49
Tải về 0
127/QĐ-SNN 28/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 50
Tải về 1
120/QĐ-SNN 28/01/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 94
Tải về 0
110/QĐ-SNN 26/01/2022 Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 78
Tải về 1
113/QĐ-SNN 26/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-Ioffice 4.0 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 66
Tải về 1
112/QĐ-SNN 26/01/2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 56
Tải về 0
1234
ipv6 ready