Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1611/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
1619/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
1365/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1371/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Chủ động phòng,chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1370/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh Cao Bằng6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
1080/BC-SNN 08/05/2023 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 0
Tải về 1
606/BC-SNN 17/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 224
2297/BC-SNN 20/10/2022 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng Quý IV và năm 2022
Lượt xem: 435
Tải về 15
2267/BC-SNN 19/10/2022 Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 683
Tải về 75
1990/BC-SNN 19/09/2022 Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 9.2022
Lượt xem: 347
Tải về 5
123
ipv6 ready