Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1541/KH-SNN 21/06/2023 Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ 2015 trở về trước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1157/KH-SNN 15/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đuaCả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong Ngành Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1113/KH-SNN 11/05/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1049/KL-SNN 04/05/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
970/KH-SNN 21/04/2023 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
869/KH-SNN 12/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về CTHĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII
Lượt xem: 0
Tải về 3
648/KH-SNN 22/03/2023 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 804
635/KH-SNN 21/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 217
481/KH-SNN 07/03/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 6
Số: 234/KH-SNN 09/02/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 7
123456
ipv6 ready