Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Giống thủy sản
Lượt xem: 79
Tải về 0
29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng
Lượt xem: 221
Tải về 1
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Thông tư quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
Lượt xem: 201
Tải về 0
22/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi
Lượt xem: 175
Tải về 0
23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
Lượt xem: 159
Tải về 0
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Lượt xem: 209
Tải về 0
18/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về trồng trọt
Lượt xem: 150
Tải về 0
Thông tư 75/2019/TT-BTC 04/11/2019 Về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện hoạt động khuyến nông
Lượt xem: 380
Tải về 0
16/2019/TT-BNNPTNT 01/11/2019 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ
Lượt xem: 186
Tải về 6
09/2019/TT-BNNPTNT 27/08/2019 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón
Lượt xem: 136
Tải về 0
12
ipv6 ready