Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1872/BC-SNN 06/09/2022 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 204
Tải về 4
545/TB-CCKL 30/08/2021 Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 122
Tải về 1
48/2020/NQ-HĐND 16/12/2020 Ban hành quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 186
Tải về 8
515/SNN-KHTC 13/04/2020 V/v Bổ sung ý kiến tính khả thi đối với Dự án đầu tư trồng cây lấy gỗ và cây dược liệu
Lượt xem: 348
Tải về 4
11/SNN-KHTC 03/01/2020 Công văn chỉ đạo triển khai công tác phát triển lâm nghiệp năm 2020
Lượt xem: 278
Tải về 1
2168/BC-SNN 06/12/2019 Báo cáo tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020
Lượt xem: 298
Tải về 2
2470/QĐ-UBND 21/12/2017 Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường rừng giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 234
Tải về 2
23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017 Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Lượt xem: 236
Tải về 0
ipv6 ready