Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1371/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Chủ động phòng,chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
114/QĐ-SNN 26/01/2022 Quyết định về việc công bố công khai phân bổ vốn đầu tư năm 2022 của Dự án Cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 148
Tải về 0
147/SNN-CCTL 25/01/2022 Công văn về việc triển khai hồ sơ thiết kế mẫu kênh tưới áp dụng cho công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 216
Tải về 0
1368/CĐ-TCTL-QLCT 22/07/2021 Công điện về việc phòng chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Lượt xem: 147
Tải về 0
1019/BCH-PCTT 12/06/2021 Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 110
Tải về 1
11/BCH-PCTT 31/03/2020 Chủ động ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét kèm theo mưa đá
Lượt xem: 345
Tải về 1
4373/UBND-KT 13/12/2019 Lập kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 292
Tải về 3
2150/BC-SNN 05/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 228
Tải về 0
05/2019/TTBNNPTNT 02/05/2019 Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Lượt xem: 278
Tải về 0
ipv6 ready