Tổng số: 217
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
211/QĐ-SNN 30/05/2023 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1285/KH-SNN 29/05/2023 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1284/BC-SNN 26/05/2023 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1157/KH-SNN 15/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đuaCả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trong Ngành Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1144/CTPH-MTTQ-SNN 12/05/2023 Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Cao Bằng đến năm 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1113/KH-SNN 11/05/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1080/BC-SNN 08/05/2023 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
1049/KL-SNN 04/05/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
119/QĐ-SNN 21/04/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó giám đốc
Lượt xem: 0
Tải về 1
970/KH-SNN 21/04/2023 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
12345678910...
ipv6 ready