Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1318/PA-SNN 01/06/2023 PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, VỤ MÙA NĂM 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
Số: 48/QĐ-SNN 07/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 404
Tải về 7
1944/KH-SNN 13/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP, ngày 01/8/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị.
Lượt xem: 212
Tải về 4
1904/KH-SNN 09/09/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư cấp tỉnh năm 2022
Lượt xem: 235
Tải về 7
1905/BC-SNN 09/09/2022 BÁO CÁO Kết quả rà soát các kế hoạch đầu tư chiến lược (SIP) chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 373
Tải về 5
1901/KH-SNN 08/09/2022 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 194
Tải về 3
1783/KH-SNN 23/08/2022 Kế hoạch kịch bản tăng trưởng lĩnh vực nông, lâm nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 275
Tải về 2
1696/KH-SNN 12/08/2022 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp năm 2023
Lượt xem: 178
Tải về 4
1566/BC-SNN 29/07/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Lượt xem: 127
Tải về 2
1566/BC-SNN 29/07/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Lượt xem: 143
Tải về 2
123
ipv6 ready