Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 221/KH-SNN 08/02/2023 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Lượt xem: 150
Tải về 6
1926/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 154
Tải về 4
1593/KH-SNN 02/08/2022 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 109
Tải về 3
1469/SNN-TTr 15/07/2022 Về việc triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 78
Tải về 1
679/KH-SNN 19/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 82
Tải về 2
395/KH-SNN 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 98
Tải về 2
218/KH-SNN 15/02/2022 Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 111
Tải về 0
219/KH-SNN 15/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 81
Tải về 0
222/KH-SNN 15/02/2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022
Lượt xem: 105
Tải về 0
1329/BC-SNN 27/07/2021 Triển khai thực hiện nhiệm vụ cung cấp Dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
Lượt xem: 78
Tải về 0
12345
ipv6 ready