Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
811/QĐ-UBND 30/06/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1611/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 221/KH-SNN 08/02/2023 Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
Lượt xem: 698
Tải về 6
1926/BC-SNN 12/09/2022 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qúy III và 9 tháng năm 2022
Lượt xem: 243
Tải về 4
1593/KH-SNN 02/08/2022 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 159
Tải về 3
1469/SNN-TTr 15/07/2022 Về việc triển khai Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 120
Tải về 1
679/KH-SNN 19/04/2022 Kế hoạch thực hiện Đề án 06
Lượt xem: 123
Tải về 2
395/KH-SNN 15/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Lượt xem: 148
Tải về 2
218/KH-SNN 15/02/2022 Kế hoạch duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 166
Tải về 0
219/KH-SNN 15/02/2022 KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 125
Tải về 0
12345
ipv6 ready