Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1747/BC-SNN 09/07/2023 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 3
294/QĐ-SNN 03/07/2023 Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1619/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 0
1541/KH-SNN 21/06/2023 Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ 2015 trở về trước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1365/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 0
211/QĐ-SNN 30/05/2023 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1284/BC-SNN 26/05/2023 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1113/KH-SNN 11/05/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1049/KL-SNN 04/05/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
970/KH-SNN 21/04/2023 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
1234567
ipv6 ready