Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
211/QĐ-SNN 30/05/2023 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
1284/BC-SNN 26/05/2023 Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành kỳ 2019- 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1113/KH-SNN 11/05/2023 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống mua bán người năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1049/KL-SNN 04/05/2023 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
970/KH-SNN 21/04/2023 Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 - Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 0
119/QĐ-SNN 21/04/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ giữa Giám đốc và các Phó giám đốc
Lượt xem: 0
Tải về 1
869/KH-SNN 12/04/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ về CTHĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII
Lượt xem: 0
Tải về 1
648/KH-SNN 22/03/2023 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 804
635/KH-SNN 21/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 217
524/KH-SNN 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức sưu tầm tài liệu lịch sử ngành Nông nghiệp và PTNT (giai đoạn 1950-2020)
Lượt xem: 0
Tải về 6
1234567
ipv6 ready