Tổng số: 228
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1747/BC-SNN 09/07/2023 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 387
294/QĐ-SNN 03/07/2023 Quyết định phê duyệt dự toán thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 365
811/QĐ-UBND 30/06/2023 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính công bố mới và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
269/QĐ-SNN 28/06/2023 Quyết định ban hành Tiêu chuẩn cơ sở bình tuyển cây mận đầu dòng
Lượt xem: 0
Tải về 362
1611/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 0
Tải về 4
1619/BC-SNN 27/06/2023 Báo cáo Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 291-KH/TU ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
Lượt xem: 0
Tải về 4
1541/KH-SNN 21/06/2023 Kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ 2015 trở về trước của Sở Nông nghiệp và PTNT
Lượt xem: 0
Tải về 4
1365/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
1371/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Chủ động phòng,chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 4
1370/BC-SNN 06/06/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mớitrên địa bàn tỉnh Cao Bằng6 tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 5
12345678910...
ipv6 ready