Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Ban quản lý rừng đặc dụng Phia Oắc - Phia Đén

 

     1. Thông tin đơn vị

              Địa chỉ: Xóm Pù Chài, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

               Điện thoại: 02063.602.999.

              Email: phiaden@gmail.com

     2. Lãnh đạo đơn vị

 TT Họ và tên Chứ vụ Điện thoại Email
 1  Bế Quốc Vinh Giám đốc 0832426569  
2 Lý Trường Thành
 Phó Giám đốc 0829041069
 

ipv6 ready