Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 833
  • Trong tuần: 25 120
  • Tổng lượt truy cập: 675814
  • Tất cả: 5747
Đăng nhập
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CAO BẰNG

     1. Thông tin đơn vị

         Địa chỉ: Số 025. Phố Bế Văn Đàn. Phường Hợp Giang. Thành phố Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng.

          Điện thoại: 02063.853.266

         Số Fax: 02063.852.261

         Email:  sonongnghiep@caobang.gov.vn

     2. Sơ đồ tổ chức

      3. Lãnh đạo Sở và các phòng

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

I

Ban giám đốc Sở

1

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc

02063.852.463

hant@caobang.gov.vn

2

Nguyễn Công Doanh

Phó Giám đốc

02063.759.266

doanhnc@caobang.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Truân

Phó Giám đốc

02063.855.700

truannn@caobang.gov.vn

4

Nguyễn Sỹ Hành

Phó Giám đốc

02063.956.389

hanhns.snn.@caobang.gov.vn

 5  Nông Thanh Mẫn  Phó Giám đốc  02063.882.668  

II

Văn phòng Sở

 

Tống Thị Quỳnh Dương

Chánh văn phòng

02063.853.266

duongttq@caobang.gov.vn

 

Lục Thị Kim Hoa

Phó Chánh VP

02063.857.317

hoaltk.snn@caobang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 Hoàng Văn Khánh

Trưởng phòng

02063.853.264

khanhhv.ubnd@caobang.gov.vn

IV

Phòng Tổ chức – Cán bộ

02063.852.785

 

 

Tô Mạnh Khởi

Trưởng phòng

 

khoitm@caobang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Liêm

Phó TP

 

liemnt@caobang.gov.vn

V

Phòng Thanh tra Sở

02063.853.282

 

 

Nguyễn Đức Hữu

Chánh Thanh tra

 

huund@caobang.gov.vn

 

Hoàng Kim Trọng

Phó Chánh TTr

 

trongnk@caobang.gov.vn

VI

Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

02063.757.565

 

 

Đào Quang Hải

Trưởng phòng

 

haidq@caobang.gov.vn

 

Đoàn Đức Thiện

Phó Trưởng phòng

 

thiendd@caobang.gov,vn

VII

Công đoàn ngành

 

 

Sầm Thị Thơm

Phó Chủ tịch

02063.853.285

 

 

 

 

ipv6 ready